Relationer kan vara det svåraste som finns. Relationen till sig själv, sin partner, sina släktingar och vänner. Och också det ljuvligaste när det är som bäst. Ofta behöver man vara för sig själva, utan utomstående, för att fördjupas eller läkas. Fråga sig själv...